Upphovsrätt

Evas bilder på denna hemsida skyddas enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att bilden inte får återges eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från rättighetshavaren. Exempel på nyttjanden som kräver tillstånd är kopiering av bilder till webbsida, till interna nätverk eller annat tillgängliggörande eller mångfaldigande av verket, oavsett metod. Eva Jägers bilder företräds av Bildupphovsrätt, www.bildupphovsratt.se   Vid önskan att utnyttja någon bild ska Bildupphovsrätt kontaktas, Hornsgatan 103, 117 28 Stockholm 08-545 533 80, eller mejl bildupphovsratt@bildupphovsratt.se Information om priser m m på origialbilder lämnas via telefon, mejl eller direktkontakt med Eva.